Verso

Verso
Kultivátor Verso
Kultivátor Verso

Základní technologické určení stroje
Předseťová příprava půdy po orbě, podmítce – urovnání povrchu a příprava seťového lůžka.Jarní velmi časné zpracování půdy po zimě.Výborná průchodnost v těžších a vlhkých podmínkách.Odolný proti nabalování a zahlcení.Mělké kypření se zapravením rostlinných zbytků, ničení plevelů a výdrolu.Volitelná výbava dle technologického využití: lehké válce, radličky s plátky ze slinutých karbidů.Možnost agregace s drobícími válci.Vysoký výkon a výborná manévrovatelnost.

Vysoký výkon a kvalita práce
Verso je polonesený 5 řadý kultivátor s nízkým tahovým odporem a variabilní hloubkou zpracování od 0 do 10 cm. Pružné úzké radličky o šířce 45 mm zajišťují intenzivní a jemné zpracování půdy. Radličky jsou pružně uchycené na rámu ve vzdálenosti řad 57 cm s možností vychýlení při nárazu na překážku. Rozteč radliček činí 75 mm. Prohnutý tvar slupice má výbornou schopnost zachovávat stejnou pracovní hloubku podle nastavení i v nejtěžších podmínkách. Podvozek tvoří 4 páry pojezdových kol s hydraulickým ovládáním pracovní hloubky.

Kypřiče stop kol traktoru jsou v základní výbavě a tvoří 4 radličky. Radličky jsou výškově i vodorovně nastavitelné tak, aby plně pokryly i šířku dvoumontáže kol traktoru.