pneumatické secí stroje MONSUN

Pneumatické secí stroje  MONSUN

 Slouží k setí všech druhů plodin s rozměrem zrna od 1 mm do 10 mm. Dle podmínek a použitého typu stroje může být setí provedeno do orby nebo do již připravené půdy.

Farmet Monsun

Farmet Monsun

Vysévané plodiny

  • obiloviny
  • luskoviny
  • olejniny
  • traviny
  • kukuřice

Technická specifikace secích strojů Monsun

Centrální dávkování je srdcem celého systému. Umožňuje maximálně přesné dávkování výsevu v rozsahu 2 - 380 kg na hektar. Centrální kompletně uzavřený výsevný válec přesně odměřuje osivo a dodává ho do injektorového kanálu, kde se smísí s proudem vzduchu od ventilátoru, difúzní trubicí pokračuje do rozdělovače a dále semenovody do jednotlivých výsevných jednotek. Zbytkové osivo v zásobníku je minimální a je možné vysypat ho pomocnou vyprazdňovací klapkou.

 

. Elektronický systém DRILLMAT III