plečka s kapalným přihnojováním Kultis

 

Plečka s kapalným přihnojováním Kultis

Plečka s kapalným přihnojováním Kutis

Ekonomické důvody zónové aplikace hnojiv - rychlá návratnost investice:

  • V klasických technologiích je využitelnost aplikovaného dusíku 50-60% Klasicky aplikovaná výživa rostlin kukuřice a slunečnice zvyšuje náklady a není efektivní
  • Plečkou s přihnojováním s ohledem na půdní zásobu živin lze snížit dávky fosforu a dusíku o 30-50%
  • Plečka Kultis 8 likviduje případně vzešlé plevele v meziřádkovém prostoru kukuřice
  • Plečkováním dochází k nakypření půdy a jejímu provzdušnění
  • Případný půdní škraloup, ke kterému jsou některé půdy náchylné, pracovní orgány plečky spolehlivě naruší

Pracovním orgánem je radlička

  • Plečkovací jednotka je navržena s dostatečnou dimenzí i do těžkých a kamenitých půd. Disková krojidla na stranách radličky zabraňují poškození rostlin a v těžkých půdách pomáhají k lepšímu oddělování a kypření půdy bez poškození řádků kukuřice. Paralerogram s opěrným kolem a pojistnou pružinou dovoluj kopírování povrchu pozemku v celém záběru stroje.

Masivní konstrukce rámu

  • Rám plečky s přihnojováním je tvořen robustním profilem a je opatřen hydraulicky ovládanými prvky pro snadné sklápění z pracovní do transportní polohy. Ramena plečky jsou opatřena opěrnými koly. Pracovní orgány jsou k rámu uchyceny třmeny, které umožňují plynulé představení z meziřádkové vzdálenosti 70 cm na 75 cm.

Vysoká pracovní rychlost

  • Konstrukce plečky Kultis dovoluje vysoké pojezdové rychlosti, které se pohybují s důrazem na správnou funkci stroje v rozmezí 8 – 12 km/hod. Jako tažný prostředek je dostačující traktor a výkonu 75 koní.

Prokypření a provzdušnění půdy, narušení půdního škraloupu

  • U některých typů půd je náchylnost k tvorbě půdního škraloupu v prostorech kukuřice a slunečnice velmi vysoká. Narušení nepropustné vrstvy půdy zásadně zlepší vodní režim tím, že takto zpracovaná půda lépe absorbuje vláhu. Také provzdušnění půdy má pozitivní vliv na vývoj rostlin. Likvidace případného výskytu plevelů je rovněž předností meziřádkové kultivace plečkou Kultis.

Bezproblémová práce s mulčem

  • Pěstování kukuřice v systému půdoochranných technologií sebou přináší větší množství rostlinných zbytků, které zůstávají na povrchu pole. Pracovní orgány a celá průchodnost plečky s přihnojováním je konstruována tak, aby s rostlinnými zbytky z předchozí sklizně pracovala bez omezení.