Kypřič Fantom PRO

Kypřič Fantom PRO
Fantom PRO je univerzální podmítač a kypřič do vlhkých i suchých podmínek, který je vhodný jak pro celoplošné podříznutí při podmítce tak i pro kypření s intenzivním mícháním do hloubky 15 cm. Kypřič je osazen pracovními jednotkami s pružinovým jištěním, které zajišťuje vysokou odjišťovací sílu a přesné hloubkové vedení dlát nebo radlic.

Největší výhody našeho řešení:
kompletní nastavení stroje přes hydraulické okruhy z kabiny traktoru
rychloupínací systém připojení válců a dalšího příslušenství
možnost práce i bez zadního válce
velmi dobrá průchodnost půdy a rostlinných zbytků

Popis technologie
Polonesený 5-řadý modulární kypřič Fantom PRO s nízkým tahovým odporem a variabilní hloubkou zpracování půdy je vhodný pro jarní, letní i podzimní práce a díky své modulárnosti může brzy začít s jarními pracemi, jelikož zvládá i vlhčí zeminu.

Výborná průchodnost rostlinných zbytků
Slupice s roztečí 190 mm jsou rozmístěny v 5 řadách, díky jejich optimalizovanému rozmístění v kombinaci s vysokou světlostí rámu 655 mm je dosaženo výborné průchodnosti rostlinných zbytků a odolnosti proti ucpávání. Narážecí systém šípových radlic a dlát umožňuje jejich snadnou a rychlou výměnu.

Fantom PRO je vybaven integrovanou nápravou a kopírovacími koly. Díky tomu je možné se strojem pracovat bez zadního příslušenství (například válci či zavlačovači). Pro uchycení zadního příslušenství je použit rychloupínací systém, se kterým je odpojení nebo výměna otázkou několika minut.

Možnost práce bez zadního válce
Zadní příslušenství je připojeno přes paralelogram, které zajišťuje dokonalé kopírování terénu a následně modulární systém umožňuje výměnu či úplné odpojení zadních válců a dalšího příslušenství a díky integrované nápravě může stroj pracovat bez zadního příslušenství, kdy se radličky, případně dláta umístěné za koly, postarají o zahlazení a prokypření vzniklých stop. Integrovaná náprava dále zajišťuje dobrou manévrovatelnost a rychlé otáčení při práci i při transportu. Vysoká světlost rámu 655 mm zajišťuje optimální průchodnost a přizpůsobivost polním podmínkám. Kvalitní prokypření a promíchání půdy s následným zapravením rostlinných zbytků s relativně nízkým tahovým odporem zajišťují vyměnitelné radlice nebo dláta. Případná nutná výměna radlic je rychlá a snadná díky rychloupínacímu systému (klín, čep).

Vysoká variabilita
Hroty radlic jsou standardně osazeny plátky se slinutými karbidy, které výrazně zvyšují jejich životnost a zajišťují optimální geometrii radlic po celou dobu životnosti. Za radlicemi jsou umístěny urovnávací disky zajišťující urovnávají povrchu půdy. K dosažení optimální povrchové struktury a dobrého zpětného utužení je možnost volby vhodného zadního válce. Přítlak válců si můžeme zvolit, a to buď vlastní vahou přípojného zařízení, nebo hydraulickou silou. Při změně pracovní hloubky se přítlak automaticky přizpůsobí, tak že zeminu tužíme stále stejnou silou. Lze vybírat z několika typů zadních válců. Válec zajišťuje zpětné utužení půdy, rozdrobení hrud a urovnání povrchu pozemku. Díky rychloupínacímu systému je možné snadno vyměnit válce například za prutové zavlačovače nebo pracovat zcela bez zadního příslušenství. Přenastavování stroje lze provádět za jízdy přes hydraulické okruhy.

Vysoký výkon
Vysoká pracovní rychlost až do 12 km/h
Nízký tahový odpor a výborné promíchání půdy díky optimalizovanému tvaru radlic
Celoplošné podříznutí při použití šípových radlic
Spolehlivý rychloupínací systém radlic(klín, šroub) šetří čas
Jednoduchá obsluha a manévrovatelnost
Rychlé otáčení na transportních kolech
Nastavování pracovní hloubky a pohodlné ovládání flexi-boardu během jízdy z kabiny traktoru
Bezúdržbové pracovní orgány uložené v tvrdokovových pouzdrech
Výborné vnikání radlic do půdy
Přesné hloubkové vedení i při práci bez válců díky kopírovacím kolům
Hydraulicky nastavitelný přítlak válců.

výrobce: Farmet a.s.