Kombinovaný kypřič Triton

Kombinovaný kypřič Farmet Triton

Kombinovaný kypřič Triton kombinuje výhody práce diskových podmítačů a dlátových kypřičů jedním pojezdem. Jeho předností je účinné rozřezání a promíchání rostlinných zbytků do zpracované půdy a hluboké zónové prokypření zajišťující výborné vsakování vody.

Největší výhody našeho řešení:
kombinace výhod práce diskových podmítačů a dlátových kypřičů
účinné rozřezání a rovnoměrné zamíchání rostlinných zbytků
hluboké zónové prokypření s minimální tvorbou hrud

Popis technologie:
Kombinovaný diskodlátový kypřič Triton je ideální především pro zpracování těžších půd s velkým množstvím posklizňových zbytků. Posklizňové zbytky jsou rovnoměrně promíchány do celoplošně zpracované vrstvy půdy a zároveň je půda zónově hloubkově prokypřena.

Kombinovaný kypřič Triton je osazen dvěma řadami disků o průměru 560 nebo 620 mm s bezúdržbovým jištěním proti přetížení. Disky půdu celoplošně zpracují až do hloubky 12-15 cm a výborně promíchají rostlinné zbytky. Následně dvě řady mohutných dlát s velkou roztečí 42 cm půdu zónově prokypří až do hloubky 35 cm a zajistí výborné vsakování vody do větších hloubek

Vysoký výkon a kvalita práce:
Výborné řešení pro těžké půdy
Relativně velmi nízký tahový odpor
Vysoká průchodnost půdy a rostlinných zbytků
Účinné rozřezání a rovnoměrné zamíchání rostlinných zbytků do celoplošně zpracované vrstvy půdy
Hluboké zónové prokypření s minimální tvorbou hrud

výrobce: Farmet a.s.