hloubkové kypřiče Krtek

         

Hloubkové kypřiče Krtek

  • Hloubkový kypřič Krtek je stroj určený k rozrušení utužené, nepropustné vrstvy půdy, která je při běžném technologickém zpracování (orba, přeprava, sklizeň) neustále zhutňována.

Krtek

Krtek

Hlavní přednosti hloubkového kypřiče Krtek:

  • silně dimenzovaný rám
  • výkonné hydraulické jištění
  • vysoká výkonnost
  • radlice s SK plátky
  • možnost montáže opěrných kol

Technická specifikace hloubkového kypřiče Krtek:

Pracovní operací provedenou hloubkovým kypřičem se výrazně zlepší mikroklima v půdě (větší možnost zachycení vláhy a provzdušnění v návaznosti na vyšší výnosy plodin. Hloubkový kypřič je určen pro práci ve všech půdních podmínkách, což umožňuje hydraulické automatické jištění. Není nutno používat každoročně, při dodržení protiutužovacích opatření se půda vlivem působení vody, mrazu, kořenů a mikroorganismů sama nadlehčuje. Umožňuje prokypření podorniční vrstvy bez rizika promíchání tzv. mrtvé země s ornicí. Použití v případech, kdy není možné zabránit nadměrnému utužování půdy (např. po cukrovce). Obnovení vsakování vody na zamokřených pozemcích.

Varianty radlic:
 

Šípová radlice

Šípová radlice

Šípová radlice s SK plátkem

Šípová radlice s SK plátkem