Hloubkové kypřiče Diger

Hloubkové kypřiče Diger

Hloubkový kypřič Diger

Hloubkový kypřič Diger

Základní technologické určení stroje

 • Ekvivalent standardní orby při vyšším výkonu a nižších provozních nákladech.

 • Hluboké prokypření nepropustné vrstvy půdy, urovnání a jemné zpracování hrud.

 • Výrazné zlepšení absorpce utužené a zamokřené půdy, revitalizace souvratí po sklizni.

 • Prokypření podorniční vrstvy bez rizika promíchání tzv. biologicky neaktivní půdy.

 • Minimalizační technologie - základní hloubkové zpracování půdy před setím.

 

Vysoký výkon a kvalita práce

 • Nový tvar radlic má velmi nízký tahový odpor a umožňuje vysokou pracovní rychlost až 12 km/h.
 • Radlice hladce vnikají do půdy, půdu prokypří bez promíchání s podorničím tzv. biologicky neaktivní půdou.
 • Možnost zvednutí jedné řady radlic v těžkých podmínkách jako jsou mokřiny, souvratě či rozorávka cest po sklizni.
 • 2 řady radlic zajišťují velmi dobrou stabilitu stroje a přesného hloubkového vedení bez nutnosti použití kopírovacích kol. Vysoká světlost rámu 750 mm umožňuje výbornou průchodnost.

Hloubkový kypřič Diger

Robustní konstrukce

 • Na klíčových uzlech použity zušlechtěné ultravysokopevnostní a vysokopevnostní materiály pro dlouhodobou životnost.

 • Silně dimenzovaný kompaktní, nesený rám.

 • Radlice jsou osazeny plátky ze slinutých karbidů pro dlouhodobou životnost.

Hloubkový kypřič Diger

Hloubkový kypřič Diger - radlice s nízkým tahovým odporemHloubkový kypřič Diger - urovnávací disky