Dlátový kypřič Terrix

Dlátový kypřič Terrix
U čtyřřadých kypřičů Terrix dominuje vysoká průchodnost půdy a rostlinných zbytků s výborným zapravovacím a urovnávacím efektem.
Zatímco Terrix nabízí výborné míchání a celoplošné zpracování půdy, Terrix Dual nabízí zónové postupné hluboké prokypření s nadstandardně výrazným efektem zapravení rostlinných zbytků.

Největší výhody našeho řešení:
celoplošná podmítka po sklizní s intenzivním míchacím efektem
zpracování půdy až do hloubky 35 cm, náhrada orby
výborné zapravení rostlinných zbytků
bezúdržbové pružinové jištění

Popis technologie:
-Dlátový čtyřřadý kypřič Terrix
Dlátový čtyřřadý kypřič Terrix s velmi širokým využitím od mělkého podmítání až po hluboké prokypření do 35 cm. Celoplošné prokypření zpracovávaného horizontu s velmi intenzivním promícháním rostlinných zbytků.Vysoce univerzální, vhodný do všech typů půd.

Dlátový kypřič Terrix je osazen čtyřmi řadami pracovních orgánů s roztečí 84 cm v jedné řadě. Výsledná rozteč dlát 21 cm zajišťuje intenzivní celoplošné prokypření v celém zpracovávaném profilu půdy. Odjišťovací síla dlát 450 kg umožňuje velmi hluboké prokypření půdy až do hloubky 35 cm. Pro mělkou práci při podmítkách lze dláta doplnit křidélky pro kvalitní celoplošné podříznutí. Za každou řadou prohlubovacích dlát následují urovnávací disky.

-Dlátový čtyřřadý kypřič Terrix Dual
Dlátový čtyřřadý kypřič Terrix Dual pracuje na principu postupného zpracování půdy do hloubky až 35 cm s výrazně lepší kvalitou kypření a velmi vysokým 2 stupňovým efektem zapravení rostlinných zbytků. Povrch půdy je zpracován celoplošně i hloubkovým zónovým prokypřením jedním pojezdem.

Dlátový kypřič Terrix Dual je osazen čtyřmi řadami pracovních orgánů s roztečí 84 cm v jedné řadě. Dláta jsou na rozdíl od Terrixu uspořádána tandemově, takže dochází k postupnému prohlubování při kypření. To výrazně zlepšuje kvalitu kypření a snižuje tahový odpor. Za 2. a 4. řadou dlát jsou umístěny urovnávací disky. Toto uspořádání výrazně zvyšuje efekt zapravení rostlinných zbytků oproti konvenčním kypřičům. Stroj Terrix Dual je ideální alternativou k orbě. Obzvláště vyniká na těžších půdách s velkým množstvím posklizňových zbytků.

Vysoký výkon a kvalita práce:
Výborné řešení pro všechny druhy půd, vynikající na těžkých půdách
Vysoká průchodnost půdy a rostlinných zbytků
Vysoký stupeň zamíchání a zapravení rostlinných zbytků
Hluboké celoplošné (Terrix) nebo zónové (Terrix Dual) prokypření s minimální tvorbou hrud 


 

výrobce: Farmet a.s.