dlátové kypřiče Turbulent

Dlátové kypřiče Turbulent

 • Dlátový kypřič půdy Turbulent je určen pro kypření do hloubky až 35 cm s velmi intenzivním promícháním půdy. Obvyklá pracovní hloubka stroje se pohybuje mezi 18 až 25 cm při pracovní rychlosti 8 – 12 km/h.

Turbulent

Turbulent

Hlavní přednosti dlátového kypřiče půdy Turbulent:

 • velká hloubka zpracování
 • relativně nízký tahový odpor
 • výborné vnikání radlic do půdy
 • hydraulické sklápění na přepravní výšku do 3m
 • možnost práce se sklopeným strojem
 • silně dimenzovaný rám (profil 100 x 100 x 8)
 • tvar radlic zajišťuje vysokou průchodnost pro rostlinné zbytky
 • možnost práce ve vlhké půdě
 • vysoká výkonnost
 • urovnání půdy
 • hydraulické nastavování pracovní hloubky urovnávacích disků

Technická specifikace dlátového kypřiče půdy Turbulent

Použití dlátového kypřiče půdy TURBULENT přináší řadu technologických předností. Půda je hluboce zkypřena a promíchána, a to do hloubky až 35 cm. Obvyklá hloubka zpracování je 18–25 cm, tedy podobná jako hloubka orby. Čtyři řady masivních dlátových radlic velmi kvalitně zkypří půdu v celém profilu nastavené pracovní hloubky. I při velmi hlubokém kypření je půda jemně drobena a vznik hrud je minimální. I když je půda zpracována v celém profilu, nedochází ke zhutnění podorničí. To umožňuje výborné vsakování vody do hlubších podorničních vrstev. Pro celoplošné podříznutí profilu půdy lze na radlice montovat přídavná boční křidélka. Výborné je i následné zakořeňování rostlin. Dlátový kypřič půdy TURBULENT je řešením i pro zapravování velkého množství posklizňových zbytků či hnoje. Velké rozestupy radlic dávají stroji velkou průchodnost a sláma či hnůj jsou dobře promíchávány se zeminou. Podíl rostlinných zbytků, které zůstanou na povrchu, je velmi malý, dokonce ještě menší, než u klasických diskových podmítačů.

Dláto s plátkem ze slinutých karbidů

Dláto s SK plátkem 

Možnosti práce:

Dlátový kypřič Turbulent - záběr 4,7 mPracovní záběr 4,7 metrů Dlátový kypřič Turbulent - záběr 3 mPracovní záběr 3 metry

Varianty dlát:

Dlátové kypřiče Triolent Dláto s křidélky pro celoplošné podříznutí při práci v menších hloubkách.

Dlátové kypřiče Triolent Dláto bez křidélek umožňuje velmi hluboké prokypření až do hloubky 35 cm s nízkým tahovým odporem.