dlátové kypřiče Duolent

Dlátové kypřiče Duolent

 • Dlátový kypřič DOULENT je velmi univerzální kypřič určený pro podmítání půdy po sklizni nebo pro kypření až do hloubky 35 cm.

Duolent

Duolent

Hlavní přednosti dlátového kypřiče Duolent:

 • velká hloubka zpracování
 • výborné vnikání radlic do půdy
 • vysoká výkonnost
 • relativně nízký tahový odpor
 • jednoduchá konstrukce
 • hydraulické sklápění na přepravní šířku do 3m
 • možnost práce se sklopeným strojem (nesená varianta)
 • silně dimenzovaný rám
 • tvar radlic zajišťuje vysokou průchodnost pro rostlinné zbytky

Technická specifikace dlátového kypřiče Duolent

osvědčená koncepce

 • To je dáno optimalizovaným náklonem disků, který vytváří efekt zapravení větších hrud do rýhy za radlicí a vynesení jemné rozdrobené zeminy na povrch. Dlátový kypřič je vybaven dvěma řadami dlátových radlic, která mohou být doplněna křidélky pro celoplošné podřezávání. Takto lze provádět podmítání v běžných pracovních hloubkách s velmi nízkým pracovním odporem. Při kypření do větších pracovních hloubek lze pracovat bez křidélek, takže se pracovní odpor stroje podstatně nezvyšuje a lze využít shodný tažný prostředek.
 • V případě potřeby ze i jednoduše demontovat celé slupice, snížit celkový počet pracovních radlic a tím i snížit pracovní odpor. Sklápěné kypřiče též umožňují práci ve sklopené poloze. Tak lze krátkodobě zmenšit pracovní záběr stroje a hluboko prokypřit i velmi utužená místa, kde by jinak při plném pracovním záběru nedostačoval tažný prostředek.
 • Na dlátovém kypřiči DUOLENT jsou použity radlice osvědčené konstrukce, jištěné mohutnou pružinou s vysokou odjišťovací silou 450 kg. Optimalizovaný tvar radlic zajišťuje velmi nízký tahový odpor a výborný míchací efekt. Velmi vysoká je i pro stupnost pro rostlinné zbytky, takže se dlátový kypřič prakticky neucpává ani v nejtěžších podmínkách. Geometrie radlic vyniká výborným drobením a minimální tvorbou hrud. Na výslednou kvalitu práce mají podstatný vliv i urovnávací disky za radlicemi. Tyto disky nejen urovnají půdu za radlicemi, ale také vytvoří jemnou povrchovou strukturu. To je dáno optimalizovaným náklonem disků, který vytváří efekt zapravení větších hrud do rýhy za radlicí a vynesení jemné rozdrobené zeminy na povrch. Na dlátových kypřičích Duolent je použit silně dimenzovaný rám – u nesené varianty profil 100x100x8, u polonesené varianty 100x100x10.

Volba zadního válce

elmi důležitá je i správná volba typu zadního válce, který se velkou měrou podílí na výsledné kvalitě zpracování. Válec půdu jednak zpětně utuží a jednak dále rozdrobí a urovná. Výběr typu válce závisí na typu půdy a způsobu využívání stroje.

Možnosti práce:

Dlátový kypřič Duolent - záběr 4,6 mPracovní záběr 4,6 metrů  Dlátový kypřič Duolent - záběr 3 mPracovní záběr 3 metry

Varianty dlát:

Duolent Dláto s křidélky pro celoplošné podříznutí při práci v menších hloubkách.

Duolent Dláto bez křidélek umožňuje velmi hluboké prokypření až do hloubky 35 cm s nízkým tahovým odporem.