diskové podmítače Diskomat

Diskové podmítače Diskomat

 • Stroj Diskomat je kompaktní diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek a kypření až do hloubky 18 cm.

Farmet Diskomat

Farmet Diskomat

Hlavní přednosti diskového podmítače Diskomat:

 • výborné urovnávací schopnosti
 • dobrá prostupnost rostlinných zbytků
 • unikátní systém sklápění
 • krátká konstrukce
 • průměr disků 620mm
 • bezúdržbové pružinové jištění s velkou odjišťovací silou
 • jednoduché nastavení hloubky
 • velký pracovní výkon
 • nízká hmotnost
 • optimální poloha těžiště

Technická specifikace diskového podmítače Diskomat

 • Diskový podmítač Diskomat je inovativní jak v celkovém pojetí konstrukce a designu, tak v řešení jednotlivých technických uzlů a použití speciálních materiálových technologií. To zajišťuje stroji velmi kompaktní rozměry (především pro přepravu na pozemních komunikacích), velmi nízkou hmotnost a její příznivé rozložení na pracovní orgány a především velmi nízké nároky na údržbu. Konstrukce diskového podmítače plní požadavky na bezpečnost a požadavky pro schválení pro provoz po pozemních komunikacích (kategorie vozidel SPT3).
 • Velký důraz je kladen i na celkový design a ergonomii diskového podmítače. Všechny seřizovací uzly jsou dobře přístupné pro obsluhu a splňují přísné bezpečnostní požadavky. Většina ovládacích prvků je řešena hydraulicky a je pohodlně regulovatelná během práce přímo z místa obsluhy v traktoru. Velmi nízké nároky má diskový podmítač na údržbu. Oproti konkurenčním strojům je výrazně minimalizován počet mazacích míst a četnost mazání. Díky využití technologie eXtra STEEL line® je většina uzlů zcela bezúdržbových po celou dobu životnosti stroje.

Univerzální technické řešení

 • Diskový podmítač DISKOMAT má velmi široké použití v různých technologiích zpracování půdy. Je vhodný jak pro provádění klasických podmítek po sklizni plodin do různých hloubek (až 18 cm), tak i pro různé druhy dalšího zpracování půdy. Velkou předností této koncepce stroje je obecně známý urovnávací efekt, takže diskový podmítač je vhodný i pro předseťové zpracování půdy, kdy je kladen důraz na dobré urovnání pozemku a kvalitní zpracování půdy. Unikátní u tohoto typu diskového podmítače je použití dvojitého pneumatikového válce. Jednak je dosaženo velké kompaktnosti stroje a dále mimořádně vysoké kvality práce. Dvojitý pneumatikový válec se vyznačuje velmi kvalitním zpětným utužením a urovnáním půdy a vytvořením příznivé povrchové struktury. Součástí dvojitého pneumatikového válce je integrovaná transportní náprava s brzděnými koly. Umístění nápravy přitom zaručuje příznivou polohu těžiště diskového podmítače při práci a zajištění maximálního přítlaku na jednotlivé řady disků. To je velmi důležité pro spolehlivou práci stroje i v těžkých půdních podmínkách a při vysokých pracovních rychlostech.

Diskový podmítač Diskomat 6Diskový podmítač Diskomat 6Diskový podmítač Diskomat 8Diskový podmítač Diskomat 6